Välkommen!

Kullbergs Hyvleri & Trä är ett företag med 25 års erfarenhet inom trä- och hyvleribranschen.

Vi har två hyvellinjer där vi bearbetar ca 12000 m3 trä per år. Vi  förädlar allt från standard reglar till speciallister. Vi vänder oss till så väl privatkunder som företag.