Välkommen!

Kullbergs Hyvleri & Trä är ett företag med 30 års erfarenhet inom trä- och hyvleribranschen.

Vi har två hyvellinjer där vi bearbetar ca 12000 m3 trä per år. Vi förädlar allt från standard reglar till speciallister, vi har även egen tillverkning av profilstål.

Profilstål